Víte, že BlahaSoft získal třetí místo v anketě ShopRoku 2015 v kategorii Cena kvality?

 1. Podrobnosti

EKONOM - podrobné údaje

Objednat EKONOM

Charakteristika modulů programu

Systém Ekonom je modulární systém. Jednotlivé moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení pro Vaši společnost. Je možné je konfigurovat podle potřeb uživatele - od samotné fakturace až po kompletní systém včetně mezd pro velké organizace. Ekonom je složen z následujících modulů:

Daňová evidence

 • Deník příjmů a výdajů s předdefinovanou kontací,
 • závěrkové operace,
 • analytické členění,
 • roční výkaz,
 • celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů,
 • formulář přiznání daně z příjmů pro fyzické osoby.

Elektronická podání

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Kontrolní hlášení DPH
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty dle § 92a zákona o DPH (RPDP)
Seznam agend pro daňovou evidence: deník, pokladna, banka atd.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladní deník - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Evidence majetku - rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek.
 • Kniha jízd s možnost zpětné rekonstrukce - přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel.
 • Výkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů - tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Podvojné účetnictví

 • Třímístná analytická evidence,
 • modifikovatelná účetní osnova,
 • hlavní kniha,
 • knihy analytické evidence,
 • saldokonto,
 • rozvaha,
 • výsledovka,
 • výkazy pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace,
 • celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů,
 • zpětná roční závěrka,
 • formulář přiznání daně z příjmů pro právnické osoby,
 • statistický dotazník.

Elektronická podání

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Kontrolní hlášení DPH
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty dle § 92a zákona o DPH (RPDP)
Seznam agend pro podvojné účetnictví: deník, pokladna, banka atd.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladní deník - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Evidence majetku - rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek.
 • Kniha jízd s možnost zpětné rekonstrukce - přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel.
 • Výkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů - tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.
 • Interní doklady - seznam interních deníků, rozlišení interních dokladů dle typu na pohledávky, závazky, obecné interní doklady, likvidační a závěrkové.
 • Účetní deník - dodatečné setřídění zápisů, rozkontace a slučování zápisů, tisk účetního deníku, překontování dokladů.
 • Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, saldokonto, výpisy účtů aj. - tiskové výstupy formulářů i textová podoba, možnost zúžení dle střediska, zakázky a činnosti, saldokonto dle účtů, podrobný výpis účetních zápisů dle účtů.
 • Manažerské informace - poskytují v několika přehledných grafech možnost sledovat vývoj v oblasti fakturace.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Podvojné účetnictví Plus a Daňová evidence Plus

Modul rozšiřuje základní účetní agendu o další nadstandardní prvky, které nejsou její běžnou součástí a zpřístupňují klientům nové manažerské moduly, které pomáhají získat komplexní přehled o společnosti, usnadňují její řízení a zvyšují efektivitu její činnosti:

 • EET (elektronická evidence tržeb)
 • Ekonomický přehled
 • Úkoly
 • Intrastat - export do CSV
 • Daňový kalendář
 • Import - sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • import - export XML faktury EKONOM
 • Manažer

Elektronická podání

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu (Podvojné účetnictví Plus)
 • Daň z příjmů fyzických osob DPFO (Daňová evidence Plus)
 • Daň z příjmů právnických osob DPPO (Podvojné účetnictví Plus)
 • Výkaz Intrastat

Úkoly

Modul Úkoly je určen pro zadávání, evidenci a kontrolu plnění pracovních úkolů. Úkoly je možno zadávat jak sobě tak rovněž i delegovat jinému uživateli. Při zadávání úkolu pak vlastník definuje ostatní parametry úkolu: Předmět úkolu, termín zahájení a dokončení, průběžný stav plnění, četnost opakování a samozřejmě stanovení termínu připomenutí úkolu - kdy program automaticky zobrazí upomínku na úkol nezávisle na tom, v které evidenci se uživatel právě nachází. Úkol je možno rovněž svázat dle IČ i s kontaktem v adresáři firem.

Jednotlivá pole:
 • Vlastník – uživatel který definuje úkol
 • Předmět – krátký popis úkolu
 • Přiřadit – možnost delegace úkolu na jinou osobu ze seznamu uživatelů
 • Datum zahájení – stanovení začátku úkolu
 • Datum splnění – stanovení termínu splnění úkolu
 • Stav – průběžné sledování stavu (nezahájeno, probíhá, splněno, odmítnuto, dokončeno)
 • Opakování – nastavení periody opakování (denně, týdně, měsíčně, kvartálně, ročně)
 • Firma – možnost svázat úkol s konkrétní firmou v adresáři
 • Poznámka – textové pole pro detailní popis úkolu a vlastní poznámky
 • Připomenutí – stanovení termínu kdy požadujeme úkol připomenout

Jednotlivé úkoly se zobrazují jako samostatná sekce v Ekonomickém přehledu nebo jako zcela samostatně bez Ekonomického přehledu, pokud uživatel nemá přístup do účetnictví.

Úkoly

Vlastníkem úkolu je vždy pracovník, který jej zadal, ale přiřazen může být pak i jiné osobě ze seznamu uživatelů. Vlastník pak může sledovat průběžný stav (nezahájeno, probíhá, splněno). Stav „Dokončeno“ může nastavitt pouze vlastník úkolu – ten který úkol prvotně zadal.

Ekonomický přehled

Ekonomický přehled je komplexní sestava s ekonomickými informacemi, nedokončenými úkoly a daňovým kalendářem na nejbližších 14 dnů. Zobrazení ekonomického přehledu je podmíněno přístupovým právem do modulu účetnictví.

V části ekonomických informací program zobrazí následující sumarizace:

 • Závazky z fakturace, závazky po splatnosti
 • Závazky z interních dokladů, závazky po splatnosti
 • Pohledávky (všechny), pohledávky po splatnosti
 • Zálohové faktury, po splatnosti
 • Dnešní fakturace, dnešní zálohová fakturace
 • Měsíční fakturace, měsíční zálohová fakturace
 • Stav hotovosti (rozpis jednotlivých pokladních deníků)
 • Stav banky (rozpis jednotlivých bankovních účtů)

V části úkoly program zobrazí:

 • datum zahájení,
 • den v týdnu,
 • předmět úkolu,
 • stav,
 • popis.

V části daňový kalendář program zobrazí:

 • datum,
 • den v týdnu,
 • název,
 • popis daňové události.

V parametrech účetnictví máte možnost nastavit automatické zobrazení přehledu při vstupu do účetní agendy. V případě že uživatel nemá přístup do účetnictví a jsou pro něj vázané nedokončené úkoly, je místo ekonomického přehledu zobrazena pouze sestava nedokončených úkolů.

Ekonomický přehled

XML formáty Výsledovky a Rozvahy pro Příspěvkové organizace

Vývoj původního programu přímého generování XML z EKONOMa byl již ukončen. Z tohoto důvodu nabízíme především stávajícím uživatelům nově zpracovaný přímý interface na FormStudio (výrobce Kastner software), kde probíhá finální úprava a následný tisk a export jednotlivých souborů XML pro další zpracování. Nabídnuté řešení prostřednictvím FormStudia plně pokryje veškeré požadavky kladené na tyto specifické výstupy – navíc zajisťuje průběžné aktualizace a profesionální archivaci.

Intrastat

Statistický systém sběru a zpracování dat pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. EKONOM umožňuje vyplnit jednotlivé řádky výkazu, vytisknout nebo exportovat do datové věty (CSV). Při zadáváni lze využít kódování položek katalogu, k dispozici jsou všechny potřebné číselníky. Tato funkce zajišťuje ze zadaných údajů pro dovoz i vývoz vygenerovat csv soubor (oddělovač středník) určený pro elektronické odeslání na Český statistický úřad (ČSÚ). Zpracování ulehčí automatická nabídka doprovodných aktuálních číselníků. Modul standard umožňuje pouze oddělený tisk výkazu pro dovoz a vývoz.

Import - sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické degenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Manažer

 • Desítky grafů, které umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy s možností dalšího rozlišení na střediska, zakázky, činnosti,
 • tisk grafů a tabulek hodnot,
 • možnost vyhodnotit odběratele a dodavatele za libovolné období včetně přehledu plateb,
 • fakturační obraty za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně,
 • hodnotově nebo množstevně prodej zboží, možnost zjistit jaké zboží se ve firmě nejvíce prodává a nakupuje,
 • příjmy, výdaje a zisky,
 • sledování zakázek z pohledu nákladů i příjmů ve všech prvotních evidencích,
 • porovnání obratů, výnosů, nákladů a zisku z různých agend (období) v jednom grafu,
 • přehled výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) a členění výnosů a nákladů podle významovosti z pohledu syntetiky a analytiky,
 • možnost porovnat nejdůležitější oblasti hospodaření vaší firmy např. za posledních 5 let a vyhodnotit a porovnat tyto jednotlivé účetní roky v jediném grafu.

Manažerská nadstavba je určena pro každého (laika i profesionála). Obsahuje desítky grafů (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňujících vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování. Grafy jsou seskupené do čtyř základních skupin, které rozliší jednotlivé oblasti, jež je nezbytné pravidelně vyhodnocovat v každé firmě, která si uvědomuje konkurenční podmínky a tím nutnost vlastního rozvoje.

Grafy

Grafy jsou seskupeny do čtyř základních skupin, které rozliší jednotlivé oblasti, jež je nezbytné pravidelně vyhodnocovat v každé firmě, která si uvědomuje konkurenční podmínky a tím nutnost vlastního rozvoje.

 • Zákazníci - tvoří první skupinu grafů, kde si z podrobného seznamu můžeme vybrat další jednotlivé grafy. Můžeme zde vyhodnocovat odběratele, dodavatele a rozlišit tak největší a nejvýznamnější obchodní partnery. Dále faktury vystavené a faktury přijaté s rozlišením za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně informují firmu o vystavených, zaplacených fakturách a rozdílu.
 • Sklady, Obchod - tato skupina grafů je přehledně rozdělena na Výdejky, Prodejky, Faktury vystavené, Faktury a prodejky, Příjemky, Faktury přijaté. Všechny tyto podskupiny grafů je možné vyhodnocovat hodnotově nebo množstevně, časově atd.
 • Účetnictví - je zastoupením grafického znázornění zaúčtovaných informací v podvojném účetnictví. V jednoduchém účetnictví odpovídá tomuto grafu sestava s názvem „Příjmy a výdaje“. V definici účtů jsou přednastaveny volby Zisk prodejní, Zisk výkonový, Zisk mimořádný a Zisk finanční.
 • Statistika firem - v multiverzi programu zobrazí a porovná data z libovolného počtu firem. Vyhodnotí nejen prvotní doklady (faktury vystavené a přijaté), ale také Výnosy, Náklady nebo Zisk jednotlivě či všechny tyto ukazatele celkem v jediném grafu. Vývoj hospodaření firmy za jednotlivá účetní období je v takovém grafu velmi zřetelný.

Tabulky hodnot jsou nedílnou součástí grafů a jejich tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.

Fakturace

 • Kniha vystavených a přijatých faktur,
 • zálohové faktury,
 • storna,
 • dobropisy,
 • penalizační faktury,
 • proformafaktury,
 • upomínky,
 • centrální katalog položek s možností evidovat fotografie zboží,
 • vazba na modul objednávek a skladových dokladů,
 • zahraniční faktury,
 • poštovní formuláře,
 • možnost členění DPH, středisek, zakázek, činností,
 • předkontace a kontace na úrovni záhlaví dokladů i položek,
 • saldokonto odběratelů/dodavatelů,
 • pokladna,
 • homebanking - jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking,
 • reverse charge,
 • výkaz DPH,
 • souhrnné hlášení,
 • intrastat,
 • tisk QR kódů na fakturu - QR-Platba, QR-Faktura.
Seznam agend pro fakturaci: faktury vystavené, přijaté, pokladna, banka atd.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Hromadná fakturace - tato funkce je součástí nadstavbového modulu Fakturace Plus (za doplatek). Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat větší množství vystavených faktur s určitými společnými vlastnostmi.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import (jen formát ABO, více formátů v modulu Homebanking), evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladna - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Výstupy - výkaz DPH, dokladová rekapitulace DPH, saldokonto.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Fakturace Plus

Modul Fakturace Plus rozšiřuje standardní modul Fakturace o další nádstavbové funkce :

 • EET (elektronická evidence tržeb)
 • Homebanking, Internetbanking (rozšířený)
 • Hromadná fakturace
 • Hromadné upomínky
 • Servis - opravna - zakázky
 • Poštovní formuláře
 • Tisk EAN - čarového kódu
 • Import - načtení papírové faktury pomocí QR kódu QR-Faktura (pomocí čtečky čárových kódů)
 • Import - sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy (včetně Ekonom-online, webová Fakturace)
 • Import faktur ze zahraniční agendy
 • import - export XML faktury EKONOM
 • export faktury vystavené ve formátu "ISDOC"
 • Manažer
 • Doplňující údaje ke katalogu

Homebanking, Internetbanking

Modul zajišťující rozšířené automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury. Podrobné informace o podpoře formátů naleznete v sekci Homebanking.

Hromadná fakturace

Tato funkce umožňuje jednorázově vygenerovat větší množství vystavených faktur s určitými společnými vlastnostmi.
Spouští se z modulu fakturace „Faktury vystavené“ (přehled faktur) stisknutím tlačítka „Ostatní / Hromadné generování faktur“. Faktury se generují s položkami, které se kopírují z tzv. „společných položek“ – záložka fakturace (tyto položky jsou společné pro všechny faktury a mají i stejné hodnoty a množství) a dále z "položek individuálního ceníku". Každá firma  může mít nadefinovaný individuální ceník. 

Hromadné upomínky

Hromadné upomínky je jedna ze speciálních úloh „Tisku bloku dokladů“ ve fakturaci. K tisku se automaticky vyselektují a nabídnou upomínky na neuhrazené faktury po splatnosti. Navíc u faktur, které i přes předchozí upomínku nebyly uhrazeny, se nabídne v okamžiku znovuspuštění úlohy tisk opakované upomínky – rozhodnutí uživatele záleží na frekvenci spouštěné úlohy. Skupinu faktur určených k upomínkám lze navíc přefiltrovat.

Servis - opravna - zakázky

Modul  rozšiřuje možnosti standardního modulu objednávek  o údaje potřebné právě pro potřeby přijímání zakázek v servisech, autoservisech a ostatních opravnách. Při volbě modulu  Autoservis nebo Opravna - servis, se  jako první  zobrazuje záložka s identifikací předmětu přijatého k opravě – servisu (výrobní číslo, registrační značka). Této volbě se přizpůsobí i forma přehledu přijatých objednávek, v hlavním náhledu se budou zobrazovat identifikační údaje předmětu opravy. Pro Autoservis se jako hlavní údaj používá Registrační značka vozidla, Pro Opravnu - servis se jako hlavní údaj používá Identifikační číslo výrobku. Tiskové sestavy jsou rovněž rozšířeny o tisk Zakázkového listu.

Poštovní formuláře

Poštovní formuláře je úloha spustitelná jak z adresáře, tak i z faktur vystavených. Výsledkem jsou tisky všech typů běžných poukázek, podacího lístku a profibalíku. Lze taktéž sestavit a vytisknou podací arch v několika provedeních včetně tisku adresních štítků, přičemž hodnoty se přenášejí přímo z adresáře, či faktur a nebo je možné jejich ruční zadání.

Tisk EAN - čárového kódu

Tato úloha je nadstavbou k běžné práci s EAN kódem, který systém plně podporuje – ať už formou on-line standardních pokladních scannerů, tak i externích aplikací (PLUScanner, CPT 8300). K tisku EAN nepotřebujete nic víc, než běžnou laserovou tiskárnu, kterou používáte i pro ostatní tiskové sestavy. Tisky EAN probíhají na samolepící štítky na formátech A4 (počet štítků na jeden formát A4 je různý podle velikosti štítku – program umožňuje tisk několika šablon štítků). Výhodou je, že např. prostřednictvím položek příjemky lze vytisknout přesný počet štítků dle množství jednotlivých položek, stejně tak podle množství na kartách ve skladu. Problémem není ani automatické dogenerování EAN na položkách, kde EAN chybí.

Tisk faktury s QR kódem platebního příkazu - QR Platba

Tato funkce je určena pro “chytré telefony”a znamená konec přepisování platebních údajů z faktur do příkazu. Má-li váš zákazník v mobilní bankovní aplikaci možnost čtení QR platby, pak se obyčejným sejmutím – vyfocenim - QR kódu na faktuře předvyplní všechny údaje mobilního platebního příkazu automaticky. (IBAN, variabilní symbol, částka, splatnost, popis atd.).

Import - sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické degenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Manažer

 • Desítky grafů, které umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy s možností dalšího rozlišení na střediska, zakázky, činnosti,
 • tisk grafů a tabulek hodnot,
 • možnost vyhodnotit odběratele a dodavatele za libovolné období včetně přehledu plateb,
 • fakturační obraty za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně,
 • hodnotově nebo množstevně prodej zboží, možnost zjistit jaké zboží se ve firmě nejvíce prodává a nakupuje,
 • příjmy, výdaje a zisky,
 • sledování zakázek z pohledu nákladů i příjmů ve všech prvotních evidencích,
 • porovnání obratů, výnosů, nákladů a zisku z různých agend (období) v jednom grafu,
 • přehled výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) a členění výnosů a nákladů podle významovosti z pohledu syntetiky a analytiky,
 • možnost porovnat nejdůležitější oblasti hospodaření vaší firmy např. za posledních 5 let a vyhodnotit a porovnat tyto jednotlivé účetní roky v jediném grafu.

Homebanking, Internetbanking

Homebanking, InternetBanking -  export a import zajistí automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury. 

Zájemcům o provozování této služby doporučujeme nejprve zjistit u bankovního ústavu, zda jejich systém podporuje některý z uvedených formátů.

Formáty které jsou bezplatnou součástí základního programu

Základní konfigurace programu obsahuje jednu z nejrozšířenějších a nejstabilnějších komunikačních struktur představenou tzv. ABO formátem v základní nemodifikované variantě, které používá např. Komerční banka pod názvem „Kompatibilní media“.

Formát pro import bankovního výpisu obsahuje volbu: import ABO - standard (přípona GPC).
Formát pro export příkazů k úhradě obsahuje volbu:  export ABO - standard (přípona KPC).

Od verze 2010/12 obsahuje základní konfigurace též mutace formátů ABO - kompatibilní média:

 • exporty příkazů:
  • upravený ABO pro ČSOB (dříve IPB)
  • upravený ABO WSPK
 • importy výpisů:
  • import ČS servis24 (ABO - standardní formát účtu)
  • import ČSOB (přípona gpc)

Formáty které jsou součástí příplatkových modulů Plus

Ostatní mutace formátu Gemini, Homecash, Multicash, M-BEST, CSV atd., jsou pak součástí rozšířené konfigurace Homebankingu obsažené v rozšiřujícím modulu Fakturace Plus.

Formát pro import bankovního výpisu:

 • import citibank - formát csv
 • import čs servis24 (csv středník)
 • import gemini - formát swift
 • import hvb - formát csv
 • import unicredit - csv středník (tuz i cm)
 • import UniCredit - formát CSV
 • import žb - formát csv
 • import gemini - cizí měna
 • Import+ CITIDIRECT- formát csv (přípona DSK)
 • Import+ GEMINI - CM

Formát pro export příkazu k úhradě:

 • citibank lcy (přípona txt)
 • export pro IPB banku
 • Gemini
 • gemini (unicredit)
 • gemini od verze 5
 • homecash
 • homecash od verze 4
 • M-BEST (KB - přípona IKM)
 • MULTICASH (pro ČSOB)
 • multicash 3_01-004 (unicredit - cfd)
 • Multicash 3_20 cfd
 • unicredit gemini
 • Export+ CitiDirect LCY (přípona IMP)

Skladové hospodářství

 • Neomezený počet skladových míst,
 • meziskladové převody,
 • prodejky,
 • zaúčtování tržeb,
 • vazba na modul objednávek,
 • rezervace zboží,
 • výpočet průměrných skladových cen s možností zpětné rekonstrukce,
 • korekce skladových cen při výdeji do mínusu,
 • sledování limitních stavů, obratů,
 • tisk EAN kódů,
 • modul kompletace (makrokarty),
 • evidence sériových čísel,
 • evidence šarží.
Seznam agend pro sklady: karty, pohyby atd.

Skladové karty - obsahují tři přehledné záložky, čtyři prodejní ceny, katalogové číslo, název, měrnou jednotku, sazbu DPH, druh, balení, kód, skupinu, EAN kód, počáteční stavy a ceny, limitní stavy, počet rezervovaných a objednaných kusů, 4 předkontace, hmotnost, dodavatele a popis.

Skladové doklady (příjemka, výdejka, prodejka, meziskladová převodka, storno) - jsou zobrazené v podobě tří záložek, spolupracují s adresářem dodavatelů a odběratelů a koeficienty cen vázanými na adresu, s katalogem skladových položek (karet), kurzovním lístkem, s přednastavenými texty pro záhlaví a zápatí dokladů.

Skladové pohyby - s možností využití filtru, tisk zobrazených informací.

Aktuální stav skladu, Inventurní soupis skladu - tiskové výstupy za skladové místo, popř. za sklady sumárně.

Výstupní sestavy skladového hospodářství (obraty skladových karet dle zvoleného filtru ), ceníky, roční závěrka a převod - obraty, seznam dokladů, sumarizace prodeje, katalogové štítky, EAN kódy, katalog zboží s volitelným zobrazením druhu prodejní ceny, závěrka.

Skladová místa - s využitím meziskladové převodky, neomezený počet skladových míst, samostatné i souhrnné vyhodnocení, společné názvy skladových karet, individuální evidence počtu kusů a skladních cen.

Ostatní číselníky a přednastavení skladu - číselné řady dokladů, seznam středisek, činností a zakázek, předkontace, texty záhlaví a zápatí dokladů, kurzovní lístek, sazby DPH. Přednastavení skladu pomocí Parametrů katalogu (karet) a Parametrů skladových dokladů.

Skladové hospodářství Plus

Modul Sklady Plus rozšiřuje standardní modul Sklady o další nádstavbové funkce :

 • EET (elektronická evidence tržeb)
 • Komplety, Výrobky
 • Intarface pro PluScanner
 • Interface na vybrané periferie (Ext. terminál pro sběr dat, Europokladny, Registrační pokladny)
 • Import - sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Tisk EAN - čarového kódu
 • Manažer
 • Doplňující údaje ke katalogu

Komplety, Výrobky  

Kompletace jednotlivých skladových položek - je velmi častým požadavkem firem, které se zabývají výrobou, prodejem souprav zboží apod. K verzi se skladovým hospodářstvím lze přikoupit tuto část programu. Modul umožňuje rozšířit skladovou kartu o nové druhy položek - Komplet a Výrobek.

Komplet - Skládá se z  jednotlivých skladových karet jejichž typy a množství jsou předem nadefinovány. Výdejem Kompletu ze skladu pak dochází na pozadí k výdeji všech skladových položek definovaných Kompletem.

Výrobek - Je složen stejně jako Komplet z jednotlivých skladových položek.  S Výrobkem je spojen navíc nový typ skladového dokladu Výrobka. Výrobka sloučí a převede požadované typy a množství jednotlivých skladových položek na skladovou kartu Výrobek.  Na skladu tak přibude nový Výrobek a současně se provede automatický odpis položek Výrobku ze skladu.

 • prodejní cena kompletu, výrobku může být nastavena v parametrech katalogu skladových karet jako součet prodejních cen položek nebo částka stanovená prostřednictvím koeficientů
 • počet kusů kompletu na skladové kartě informuje o aktuálním stavu komponentů, které by mohly být součástí kompletu
 • seznam položek kompletu, výrobku v podobě tiskové sestavy
 • skladové výdejky a prodejky obsahují v položkách pouze název kompletu, pohyby zobrazují všechny jednotlivé dílčí položky kompletu
 • rezervace kompletů prostřednictvím modulu Objednávky
 • filtr skladových karet dle druhu položky (možnost potlačit ostatní karty a pracovat pouze s komplety nebo výrobky)

Import - sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické degenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Tisk EAN - čárového kódu

Tato úloha je nadstavbou k běžné práci s EAN kódem, který systém plně podporuje – ať už formou on-line standardních pokladních scannerů, tak i externích aplikací (PLUScanner, CPT 8300). K tisku EAN nepotřebujete nic víc, než běžnou laserovou tiskárnu, kterou používáte i pro ostatní tiskové sestavy. Tisky EAN probíhají na samolepící štítky na formátech A4 (počet štítků na jeden formát A4 je různý podle velikosti štítku – program umožňuje tisk několika šablon štítků). Výhodou je, že např. prostřednictvím položek příjemky lze vytisknout přesný počet štítků dle množství jednotlivých položek, stejně tak podle množství na kartách ve skladu. Problémem není ani automatické dogenerování EAN na položkách, kde EAN chybí.

Manažer

 • Desítky grafů, které umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy s možností dalšího rozlišení na střediska, zakázky, činnosti,
 • tisk grafů a tabulek hodnot,
 • možnost vyhodnotit odběratele a dodavatele za libovolné období včetně přehledu plateb,
 • fakturační obraty za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně,
 • hodnotově nebo množstevně prodej zboží, možnost zjistit jaké zboží se ve firmě nejvíce prodává a nakupuje,
 • příjmy, výdaje a zisky,
 • sledování zakázek z pohledu nákladů i příjmů ve všech prvotních evidencích,
 • porovnání obratů, výnosů, nákladů a zisku z různých agend (období) v jednom grafu,
 • přehled výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) a členění výnosů a nákladů podle významovosti z pohledu syntetiky a analytiky,
 • možnost porovnat nejdůležitější oblasti hospodaření vaší firmy např. za posledních 5 let a vyhodnotit a porovnat tyto jednotlivé účetní roky v jediném grafu.

Externí terminál pro sběr dat - CIPHER LAB CPT 8300 

 V programu EKONOM je zpracovaný interface na externí sběrný terminál dat CIPHER LAB CPT 8300. V podstatě se jedná o přenosnou čtečku čárových kódů (EAN) s displejem, klávesnicí včetně vlastní paměti, která se pro přenos dat připojuje na USB port PC prostřednictím sběrného stojanu (tzv. CRADLE) 

CPT 8300 39 kláves Možnosti (stručný popis):
Pomocí tohoto terminálu lze odděleně od PC (např.  z regálů skladu, v prodejně, přistaveného kamionu se zbožím atd ...) načtením čarového kódu "nadávkovat" položky dané příjemky, výdejky (prodejky) nebo provádět načítání zboží pro inventuru. Po propojení s PC (zasazením do CRADLE) se informace o jednotlivých položkách přenese do programu EKONOM jako nový doklad resp. inventurní soupis s vyhodnocením. Systém zároveň upozorní na případné nové položky (zboží), které dosud ve skladu nebyly evidovány a umožní jejich dodatečnou specifikaci.

Aktivaci interface EKONOM pro práci s externím terminálem je třeba objednat jako samostatný modul programu. Cena modulu  (instalační balíček včetně předdefinované šablony a komunikačních formulářů) je 3.500,- Kč.

Samotný terminál CPT 8300 můžete zakoupit u prodejců, kteří se specializují na snímače a tiskárny čarových kódů nebo u prodejců s výpočetní technikou. Cena uvedeného terminálu je cca 15.000,- Kč.

Registrační pokladny, Europokladny - Interface

Interface pro dávkovou oboustrannou komunikaci mezi programem EKONOM a pokladnami EURO. Jedná se o přenos karet (tzv. PLU) z EKONOMa do pokladny a přenos prodejních údajů-prodejek z pokladny do skladových dokladů EKONOM. Komunikace byla úspěšně testována pro pokladny EURO 2000 TE ALPHA a EURO 500 TE HANDY, které také doporučujeme k provozu. Program umí komunikovat i s větším počtem současně připojených pokladen.

Mzdy a personalistika

 • Mzdy do 25 zaměstnanců (mzdy nad 25 zaměstnanců v rámci příplatkového modulu Mzdy Plus),
 • modifikovatelný mzdový číselník,
 • hodinová, měsíční i úkolová mzda,
 • srážková daň,
 • přehledy OSSZ,
 • tisk a elektronické zpracování přihlášky, odhlášky,
 • ELDP,
 • přehled ZP,
 • hromadné oznámení,
 • mzdový list,
 • roční vyúčtování zaměstnanců i firmy,
 • přehled o počtu zaměstnanců,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • zápočtový list,
 • zákonné pojištění odpovědnosti,
 • penzijní připojištění,
 • evidence nepřítomností,
 • výpočet nemocenských dávek,

Elektronická podání

 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
Seznam agend pro mzdy a personalistiku: mzdy, personalistika, docházka atd.

Personalistika

Obsahuje záložku pro osobní údaje a mzdové údaje, hodnoty pro přednastavení mezd zaměstnanců. Má tři základní části. Tvoří je především osobní údaje, mzdové údaje a dále přednastavené hodnoty, které se opakují každý měsíc.

 • Osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště a další, neomezeně dlouhá poznámka.
 • Mzdové údaje - měsíční smluvní mzda nebo hodinová mzda, denní úvazek, informace o podepsání prohlášení poplatníka, evidence nároku a čerpání dovolené, průměrná hodinová mzda pro účely náhrad, počet dětí a jejich rodná čísla, název zdravotní pojišťovny Hodnoty opakující se každý měsíc, např. nezdanitelné částky ze základu daně, spoření, pojištění, srážky a jiné, jsou automaticky zařazeny do výpočtu mzdy.

Výpočet mezd

Probíhá automaticky na základě přednastavených hodnot a mzdových údajů. Automatické pokrácení odpracované doby při nástupu během aktuálního měsíčního období. Volitelné zobrazení zaměstnanců dle jména nebo osobního čísla, popř. podle střediska a jména.

 • Výplatní lístek - tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro všechny zobrazené zaměstnance, výplatní lístek obsahuje položky mzdového číselníku, které jsou obsazené.
 • Výplatnice - tisk pro zálohy i pro doplatek mzdy, tisk seznamu zaměstnanců bez částek pro interní potřebu firmy.
 • Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění - tisk první a druhé strany přehledu, přihláška a odhláška včetně kopie, seznam pojistného.
 • Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného - tisk dle výběru příslušné zdravotní pojišťovny ze seznamu pojišťoven, oznámení o nástupu event. odchodu zaměstnance, jmenovitý seznam pojistného za aktuální měsíc.
 • Mzdový list - tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro zobrazené zaměstnance.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - s automatickým výpočtem hodnot ze mzdové evidence.
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - s automatickým přenesením údajů z personalistiky.
 • Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě - pro evidenci bankovních účtů mzdových odvodů, možnost přidat nové položky platebního příkazu s vazbou na osobní číslo zaměstnance. Příkaz k úhradě spolupracující na úrovni položky s definicí platebních příkazů.
 • Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář.
  • mzdový číselník s logickými vazbami a pevně stanoveným rozmezím pro nově přidané položky pod klávesou F1.
  • mzdové sazby pro výpočet sociálního i zdravotního pojistného, měsíční i roční sazba pro výpočet daně daně z příjmů poplatníků podepisujících prohlášení, měsíční sazba daně poplatníků bez prohlášení.
  • pracovní kalendář evidující dny svátků s automatickým přenosem informací do samotného výpočtu mezd.

Celkový přehled měsíční a roční

Dle aktuálního měsíčního a ročního období. Dále obsahuje:

 • Výplatní lístek
 • Výplatnice
 • Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění
 • Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného
 • Mzdový list
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě
 • Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář

Mzdy Plus

Modul Mzdy Plus rozšiřuje standardní modul Mzdy o další nádstavbové funkce:

 • Vedení mezd nad 25 zaměstnanců v personalistice
 • Homebanking, Internetbanking (rozšířený export)
 • Automatické generování docházky
 • Výpočet exekučních srážek pro jednotlivé zaměstnance
 • Funkce pro jednoduché ověření zaměstnance v insolvenčním rejstříku
 • Import - sehrávání dat
 • Přenos dat mezi systémy
 • Trexima - ISPV, převodový můstek
 • Funkce Zvětšení formulářů

Elektronická podání

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Potvrzení o studiu / o teoretické a praktické přípravě

Import - sehrávání dat

Poměrně často využívaná úloha z údržby systému vhodná pro off-line sehrávání dat z poboček do centrální firmy. Uživatel si zvolí z jaké evidence chce do centrály doplnit nové doklady zadané na pobočce. Týká se nejen veškeré prvotní evidence, ale i mezd (Zaúčtování se nepřenáší, ale je po importu možno využít funkce hromadného doúčtování). Systém zároveň provede kontrolu, zda některé doklady nebyly mezitím na pobočce opraveny. Import se provádí ze zálohy dat nebo z některé jiné agendy v EKONOMu (např.vedlejší firma). Tuto funkci lze použít i zpětné sjednocení několika agend resp. několika období mezi uzávěrkami.

Přenos dat mezi systémy

Úloha je určena k přenosu dat z jiného účetního systému nebo evidence do EKONOMa. Na rozdíl od importu dat zde dochází ke znovunaplnění (počátečnímu kompletnímu naplnění) zvolené evidence v EKONOMu z externího souboru ve tvaru DBF nebo XML. Externí soubor musí však splňovat podmínky pro přenos – povinná a unikátní pole, u nichž uživatel provede před přenosem propárování na pole tabulky EKONOM. V případě duplicitních údajů katalogu a adresáře lze zároveň provést automatické degenerování katalogového resp. evidenčního čísla. V kombinaci s Importem dat lze v omezené míře úlohu použít i pro doplňování dat z jiného účetnictví. Tato úloha je určena pro zkušené uživatele.

Trexima - ISPV

Modul Trexima-ISPV je převodním můstkem na generování dat z agendy EKONOM-Mzdy do pořizovacího programu organizace TREXIMA (za účelem celostátního statistického hlášení ISPV -  Informační Systém o Průměrném Výdělku). Trexima je organizace se sídlem ve Zlině, která pověřena státem má právo vyžadovat na vybraných organizacích (které vybere sama) určité statistické výkazy. Dva základní jsou - přehled o organizaci a statistika mezd zaměstnanců. 

Pro tento účel byl naprogramován modul, který cca 4/5 údajů přebírá a vypočítává z modulu mezd (ostatní se zadavají ručně) a generuje soubor, který lze pak poslat na Treximu elektronickou poštou. Výkazy jsou obvykle čtvrtletní. Více informací o Treximě a možnost staženi uživatelské přiručky získáte přímo na stránkach www.trexima.cz

Elektronická podání - XML formát

Elektronická podání Podvojné účetnictví a daňová evidence

Podvojné účetnictví a daňová evidence - základní verze:

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty dle § 92a zákona o DPH (RPDP)

Podvojné účetnictví a daňová evidence Plus:

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Výkaz Intrastat

Elektronická podání Mzdy

Mzdy - základní verze:

 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Evidenční list důchodového pojištění

Mzdy Plus:

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Potvrzení o studiu / o teoretické a praktické přípravě 

Majetek PLUS

Majetek Plus je modul, který podstatným způsobem rozšiřuje možnosti evidence majetku v systému Ekonom. Svým rozsahem a funkcemi je určen všem, kteří chtějí evidovat majetek podrobným a přitom uživatelsky pohodlným způsobem. Díky řadě evidenčních kritérií a velké nabídce výstupních sestav uspokojí většinu požadavků. Eviduje všechny druhy majetku jako dlouhodobý, drobný, finanční i operativní a obsahuje celou řadu číselníků, zjednodušujících pořizování, evidenci a filtrování.

Modul Majetek Plus lze pořídit jako zcela samostatný modul nebo jako doplňkový modul k agendám daňové evidence a podvojného účetnictví.

 • karta majetku je velmi přehledně a logicky rozčleněna
 • umožňuje nastavit celou řadu možností účetního odepisování
 • provádí daňové odepisování v plném souladu se zákonem
 • eviduje cenovou historii každého předmětu včetně odpisů
 • sleduje historii evidenčních změn každého předmětu
 • podporuje evidenci souborů majetku
 • uchovává všechny účetní doklady o pohybu majetku a odpisech

V modulu Majetek Plus je připravena celá řada hromadných operací, usnadňujících práci. K dispozici je několik desítek tiskových sestav ve velkém množství variant a třídění.

 • umí simulovat vývoj odepisování na neomezeně dlouhou dobu
 • vytváří interní doklady se zaúčtováním pohybů a odpisů majetku
 • zpracovává tiskové sestavy pro ruční zaúčtování v jiných systémech
 • je připraven na individuální úpravy formou externích úloh
 • import a export dat, hromadné úpravy, speciální tiskové výstupy, atd...

Modul umožňuje pracovat v režimu fiskálního roku. Účetní a daňové odepisování je vzájemně časově nezávislé a je vybaven řadou kontrol, které nedovolí uživateli provést nekorektní operace nebo nevyplnit povinné údaje. Umožňuje rovněž snadný návrat před uzávěrku a její opětovné opakování.

K dispozici je podrobná uživatelská příručka, jsou pořádána pravidelná školení obsluhy. Majetek Plus je dále vyvíjen v souladu se zákony a dle požadavků uživatelů. Na Majetek Plus lze přejít kdykoli v průběhu roku prakticky z jakékoli jiné evidence.

Maloobchodní prodej

Maloobchodní pokladna

Maloobchodní prodej slouží pro klasický prodej přes pult. Je to modul pro podporu maloobchodního prodeje s využitím běžných i paragonových tiskáren, s možností rozšíření o interface na podporu pro komunikaci s registračními pokladnami.

 • tisk na běžné i jehličkové paragonové tiskárny s ořezem,
 • připojení pokladní zásuvky a externího displeje, snímače čárkového kódu,
 • on-line propojení s modulem skladu.
 • podpora scaneru (snímání čárových kódů).
 • podpora zákaznického displeje.
 • podpora peněžního šuplíku.
 • parametry na zobrazení náhledu před tiskem, pozastavení tisku apod.
 • prodejka daňový doklad, zkrácená prodejka, úzká prodejka pro tisk vlevo nebo na střed.
 • nastavení limitu Kč pro povinnou adresu v dokladu.
 • zobrazení hrazené částky i hodnoty vracené nazpět zákazníkovi.
 • sumarizace prodeje.
 • protokol akcí (volitelně při použití přístupových práv).
 • rozlišení na střediska, zakázky a činnosti.
 • vazba na konkrétní číselnou řadu dokladů.
 • automatické zaúčtování prodejek z pozice skladových dokladů.

Internetový obchod

Modul I-Obchod je rozšíření účetního programu EKONOM o možnost publikace katalogu Vašich produktů na Internetu. Stav online katalogu se synchronizuje přímo s Vaším programem EKONOM. Pro zakoupení modulu I-Obchod musíte vlastnit licenci EKONOMU.

Přínosy pro Vás:

 • export stavu skladu a skladových karet včetně obrázků z programu EKONOM na Internetový obchod
 • export a import adresáře klientů a možnost jejich automatické konverze v uživatele obchodu
 • možnost specifikovat produkty, které se mají publikovat na Internetu
 • import objednávek přijatých přes Internet do Vaší evidence v programu EKONOM, s okamžitou možností snadného generování skladových dokladů nebo přímo faktur (tj. bez pracného ručního zadávání těchto dokladů).
 • administrace vzhledu a obsahu Vašeho obchodu přes administrační rozhraní

Uživatel Vašeho obchodu má možnost:

 • prohlížet si katalog Vašich produktů, řadit produkty podle názvu, ceny, kategorií
 • přidávat a odebírat zvolené zboží do nákupního košíku
 • provádět objednávku zboží
 • sledovat historii svých objednávek
 • zaregistrovat se jako Váš zákazník, ať už jako soukromá osoba nebo firma

Příklad prezentace produktů v I-Obchodu najdete na: www.i-ekonom.cz/reference. Rovněž si můžete vyzkoušet demo verzi I-Obchodu na: www.shop.i-ekonom.cz/demo.

Podobné informace o I-Obchodu získáte na www.i-ekonom.cz, informaci o zpracování a přípravě dat najdete přímo v nápovědě programu EKONOM.

Cena

Pořizovací cena standardní verze I-Obchodu (www stránky pro I-Obchod a iterface v EKONOMu) je uvedena v našem ceníku. Paušál za měsíční provoz je 250,- Kč bez DPH.

Multiverze

Multiverze programu Vám umožní:

 • Vedení účetnictví pro neomezené množství firem,
 • ponechávat (archivovat) data za předchozí roky v programu a mít je okamžitě k dispozici,
 • na konci roku volně přecházet mezi roky s možností zpětného účtování do starého roku,
 • při aktualizaci programu automaticky obnovit i data z předešlých roků,
 • kopírovat firmu a tím vytvořit např.cvičnou firmu, ve které je možné provádět roční uzávěrku atd. tak zvaně nanečisto.

Síťová verze

Síťová verze umožňuje současný přístup do agend účetního a evidenčního systému EKONOM a paralelní zpracování dat z dalších PC zapojených do počítačové sítě. Má smysl pro 2 PC a výše.

Multilicence

Multilicenci potřebujete, pokud instalujete program na více samostatných PC nespojených do sítě. Volíte počet PC, na kterých bude program instalován. Má smysl pro 2 PC a výše.

Terminálový režim

Terminálový režim umožňuje provozovat aplikaci v režimu on-line na vzdálených stanicích připojených k síti Internet.

Související stránky:

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Váš dotaz