Víte, že BlahaSoft získal třetí místo v anketě ShopRoku 2015 v kategorii Cena kvality?

  1. Podrobnosti

TAX - popis programu a daňových přiznání

Objednat TAX 2019

Aktualizace zdarma!

Pokud si TAX koupíte v období září-prosinec, dostanete aktualizaci pro následující rok zdarma!

Popis a ovládání programu

Základní ovládání a koncepce produktu vychází z oblíbeného ekonomického systému POHODA. Rozsáhlé možnosti tohoto systému jsou základem i produktu TAX. Důsledně optimalizované prostředí programu usnadňuje orientaci ve zpracovávaném daňovém přiznání. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Program zpřístupňuje jen skutečně potřebné části přiznání na základě zodpovězených otázek v úvodním nastavení.

Náhled modulu pro nastavení daňového přiznání

Stejný princip byl aplikován i v případě tiskových sestav. TAX obsahuje nejen samotný tiskopis daného přiznání, ale i veškeré potřebné přílohy a přehledy. V seznamu dostupných sestav se ale nabídnou jen ty, které je třeba vytisknout pro právě zpracovávané konkrétní přiznání.

Náhled dialogu pro výběr tiskových sestav

Podrobná dokumentace je zpracována ve formě kontextové nápovědy. Nápověda ke každému vstupnímu poli obsahuje příslušný text z „Pokynů“ i návod k použití v programu TAX. Také je možné si v jednotlivých agendách přiznání otevřít kompletní pokyny k přiznání. Tyto vlastnosti činí z programu TAX nejpřehlednější software pro zpracování daňových přiznání na našem trhu.

Daňová přiznání

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, na které uplatňuje slevy na dani. Volitelně se převezmou i vstupní údaje z daňové evidence i účetnictví fyzických osob programu POHODA. Vstupní formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou samozřejmě i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Program obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven. Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění. Ty pak lze vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. V souladu s platnou legislativou je možné elektronicky odeslat na finanční úřad i samotné přiznání.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

Podobně je zapracován i tento typ daňového přiznání. TAX umožňuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. V případě příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací a poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat z ekonomického systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků. Varianta PROFI obsahuje i agendy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty (v plném i ve zkráceném rozsahu) a Přehled o peněžních tocích. Využijete je při zpracování přiznání u poplatníků, jimž nevedete účetnictví v programu POHODA.

Daň silniční (DS)

Při založení přiznání se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá vozidla, evidovaná včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby lze doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře. Program vytvoří přehled záloh a sleduje jejich proplacení. Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné. Přiznání je možné odeslat finančnímu úřadu elektronickou formou.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Program podporuje také ruční vyplnění přiznání DPH. Přiznání je možné odeslat finančnímu úřadu elektronickou formou. Uživatelé ekonomického systému POHODA tuto část programu nevyužijí, protože přiznání DPH zpracovává jejich účetnictví automaticky. Možné je i vyplnění a elektronické podání Souhrnného hlášení, které je plátce povinen odevzdat čtvrtletně v případě, že uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Trojdaní (DD, DR, DPN)

Program umožňuje zpracovat přiznání k dani darovací při libovolném počtu dárců resp. nabyvatelů v případě darování do ciziny. Při nabytí nemovitého či movitého majetku děděním ze závěti či ze zákona umožňuje zpracovat přiznání k dani dědické. V případě úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví je možné vystavit přiznání k dani z převodu nemovitostí, a to pro libovolný počet nabyvatelů. K jednotlivým přiznáním lze samozřejmě jednoduše vystavit přiznání opravné či dodatečné.

Daň z nemovitostí (DN)

Program dále umožňuje zpracovat řádné, dílčí, opravné i dodatečné přiznání k dani z nemovitostí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí nemovitosti poplatníka podléhající dani. Program obsahuje aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy. Pro přiznání k dani z bytů a samostatných nebytových prostorů evidovaných v katastru nemovitostí a z pozemků, k nimž vznikl spoluvlastnický vztah v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru je možné zpracovat Vložku do přiznání k dani z nemovitostí.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Váš dotaz