Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

 1. Podrobnosti

Ježek STEREO - podrobné údaje

Objednat Ježek STEREO

Dárky zdarma + aktualizace zdarma!

Pokud si Stereo koupíte v období září-prosinec, dostanete aktualizaci pro následující rok zdarma!
U mě můžete STEREO koupit za výhodných podmínek (dárky, sleva za Účto atd.). Součástí STEREA je EET.

Charakteristika modulů programu

Účetní program STEREO Ježek se skládá ze šesti částí - modulů:

Všechny moduly jsou spolu úzce provázané a jejich výstupy lze automaticky přenášet do účetnictví.

Lze zakoupit libovolnou kombinaci uvedených modulů Můžete se podívat na ceník.

Účetnictví

 • účetní deník,
 • možnost účtování na SUAU,
 • předdefinové účetní souvztažnosti, úplná sbírka souvztažností,
 • členění na střediska, výkony, zakázky; podle dodavatelů a odběratelů,
 • stavy a obraty účtů,
 • banka, bankovní výpisy, devizové účty,
 • vystavování převodních příkazů,
 • automatizovaný platební styk s bankou - modem, diskety,
 • pokladna, pokladní doklady a knihy, valutová pokladna,
 • účtování zálohových a částečných plateb,
 • rychlé účtování interních dokladů,
 • možnost vícenásobného předpisu,
 • zásobník dokladů pro opakované účtování,
 • automatické účtování přijatých a vydaných faktur,
 • pohledávky a závazky, knihy faktur, upomínky, penalizace, cizí měny,
 • automatické účtování DPH,
 • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost, účtování DPH na střediska, výkony a zakázky,
 • saldokonto,
 • výstupy - hlavní kniha, kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovky (i do tiskopisu), cash-flow, vlastní výkazy, ukládání uzávěrkových sestav, posílání sestav e-mailem...

Mzdy

 • malá i velká organizace,
 • personální agenda,
 • časové a měsíční mzdy,
 • úkolové mzdy, pracovní výkazy,
 • příplatky a srážky,
 • evidence nepřítomnosti, nemocenské dávky,
 • evidence docházky s hromadným naplňováním,
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění, průměrů náhrad, daně ze mzdy,
 • životní a důchodové pojištění,
 • statistika,
 • sestavy - výčetky platidel, výplatní pásky,
 • veškeré tiskopisy (pracovní smlouva, zápočtový list, přihláška a odhláška ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění),
 • zálohy, dobírky, výplata na účet,
 • výkazy zdravotního a sociálního pojištění, mzdové listy,
 • převodní příkazy,
 • automatické zaúčtování do účetního deníku i závazků a pohledávek,
 • kalkulačka mzdových nákladů.

Sklady

 • evidence zásob, materiálu, polotovarů a výrobků,
 • dělení podle skladů,
 • účtování zásob metodou A i B,
 • ocenění průměrnými nebo pevnými cenami,
 • neomezené množství prodejních cen,
 • dealerské slevy, procentní slevy, slevy za odběr,
 • ceny bez DPH i s daní,
 • pohyby zboží, materiálu, výrobků,
 • meziskladové a mezipoložkové převody,
 • práce s obaly (i na pokladně),
 • evidence výrobních čísel,
 • dodací listy, proforma faktury, dobropisy,
 • fakturace ze skladu, vazba na pohledávky,
 • faktury v cizích měnách, možnost tisku cizojazyčných faktur,
 • sestavy, ceníky, stavy skladů, pohyby, podnormativní zásoby,
 • příjemky, výdejky, převodky, příjmové doklady
 • automatické účtování nákupu a prodeje,
 • prodej za hotové,
 • počítačová pokladna, vazba na pokladní systémy,
 • objednávky dodavatelům, automatické objednávání podle stavu na skladě,
 • objednávky od odběratelů, vyřizování, rezervace,
 • výroba, montážní listy, kalkulace,
 • přecenění,
 • inventury,
 • plná podpora čárového kódu,
 • elektronické objednávky,
 • možnost provozu internetového obchodu HiSHOP,
 • napojení externích programů ve skladu,
 • datová uzávěrka v libovolném okamžiku.

Majetek

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
 • majetek na leasing s kompletním aparátem splátek,
 • přehledové sestavy,
 • daňové odpisy,
 • variabilní systém účetních odpisů,
 • číselník SKP,
 • evidence drobného majetku,
 • provázanost s účetnictvím.

Kancelář

 • adresář firem, dodavatelů, odběratelů,
 • telefonní seznam z adres,
 • seznamy - obce, UTO, PSČ, banky,
 • dopisy, korespondence,
 • hromadné dopisy,
 • tisk adres, poštovní formuláře, balíky, dobírky, podací lístky a knihy,
 • evidence došlé a odeslané pošty,
 • fakturace, dobropisy, zálohové faktury, vlastní tiskopisy, vazba na účetnictví,
 • archivy vystavených dokladů,
 • evidence objednávek, vystavování objednávek,
 • vyúčtování pracovní cesty,
 • kniha jízd, ceny paliv, sazby náhrad,
 • vyúčtování pracovní cesty,
 • převodní příkazy.

Analýzy

 • Možnost čerpání dat z libovolného období bez ohledu na provedené závěrky a bez nutnosti jejich vracení.
 • Možnost omezení vstupu dat libovolnou kombinací výběru účtů, firem, středisek, výkonů a zakázek.
 • Mnoho variant připravených sestav - výsledovky a rozvahy s různými úrovněmi podrobností a případnými mezisoučty nebo naopak kumulacemi.
 • Sledování vývoje zisku podle několika kritérií časového členění (denní, týdenní, po dekádách, měsíční).
 • Export dat pro další zpracování, např. do MS Excel a následná velmi snadná tvorba grafů.
 • Připravené vzorové výkazy s vybranými finančními ukazateli.
 • Významně rozšířené možnosti používaných funkcí v algoritmech výkazů.
 • Možnost tvorby neomezeného množství dalších uživatelských výkazů.

Související stránky:

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz