Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

  1. Podrobnosti

Tichý Účto - podrobné údaje

Objednat Tichý Účto 2024

Účto 2024 v prodeji se slevou 10%

U mě koupíte Účto za nejnižší cenu 3600 Kč včetně DPH a poštovného! V Účtu 2024 lze účtovat i rok 2023.
Pokud již Účto máte a chcete objednat aktualizaci 2024, napište na ucto@ucto2000.cz
Stáhnout Účto 2024.

Základní funkce programu Účto Tichý

Finance

Část Finance obsahuje vedení peněžního deníku, závazků a pohledávek a evidenci DPH. Uživatel může tisknout peněžní deník v několika variantách. Dále lze kompletně zpracovat přiznání k DPH a tisknout výpočet daňového přiznání DPH včetně úřady požadovaných záznamů. Je také možný přímý tisk formuláře DPH a jeho následné odevzdání na finančním úřadě bez přepisování. Výsledný peněžní deník je rozčleněn do třiceti sloupců. V souladu s účetními předpisy je možné opravovat nebo smazat jakýkoliv účetní zápis, pouze není možné rušení vět v peněžním deníku. Všechny opravy v peněžním deníku se automaticky evidují v protokolu oprav.

Inventář

Část Inventář obsahuje evidenci investičního majetku, drobného hmotného majetku, sklady zboží, materiálu a výrobků s vazbou na montážní listy. Je podporován přenos pohybů položek inventáře do financí a tiskopisů. Např. při prodeji zboží je možné vystavit fakturu a jedním příkazem ji přenést do knihy pohledávek.

Přehledy

Část Přehledy zahrnuje povinné sestavy účetní závěrky (výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích) a další sestavy, které poskytují souhrnný přehled o finančním stavu firmy. Dále je možné vytvářet přehledové sestavy a grafy podle uživatelem zadaného období, které může zahrnovat i několik let.

Tiskopisy

Část Tiskopisy obsahuje adresář odběratelů a dodavatelů, obchodní korespondenci a často používané tiskopisy - faktury, poštovní poukázky, dodací listy, objednávky, příkazy k úhradě a vyúčtování cesty. K dispozici je vždy několik variant tiskových výstupů, které je možné uživatelsky upravovat.

Ostatní

V této části jsou soustředěny instalační konfigurační parametry programu, přechod k dalším účtovaným firmám a volání samostatných podprogramů Mzdy a Daňové přiznání pro daň z příjmu. Mzdová evidence je k dispozici nejen pro potřeby malých organizací do 25 zaměstnanců, ale i pro organizace nad 25 zaměstnanců. Při výpočtu mezd je možné kombinovat hodinovou, měsíční a úkolovou mzdu. Výpočet zdravotního a sociálního pojištění i záloh na daň z příjmu provádí program automaticky včetně ročního zúčtování. Program dále obsahuje instalační parametry, provedení roční uzávěrky, kompletní zpracování daně z příjmů podle definovaných pravidel, zálohování a obnovu dat i řadu dalších potřebných funkcí.

Práce s programem Účto

Účtování probíhá v oknech programu a podle zadávaných kódů, s využitím definovaných číselníků. Všechny číselníky je možné editovat a tím si vytvářet vlastní účetní vazby. Při vytváření účetních zápisů se velmi úzce spolupracuje s databází odběratelů a dodavatelů. Účetní zápisy u plátců DPH program urychluje tím, že ze zadané částky bez daně v kolonce příslušné sazby vypočítá daň i celkovou částku. Na mnoha místech nabízí program uživateli předpokládané hodnoty údajů, které pak stačí pouze potvrdit. Veškeré přenosy dat a manipulace s účetními agendami jsou řešeny s maximálním ohledem na úsporu práce.

Program obsahuje také uživatelsky přívětivé vyhledávání v pořízených datech a generátor tiskových sestav a grafů. Výstupy z peněžního deníku, výkazu majetku a závazků, příjmů a výdajů, knihy faktur a evidence DPH i evidence ostatní odpovídají platným předpisům i běžným uživatelským nárokům.

Související stránky:

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz