Víte, že můžete Pohodu nebo Money provozovat i v cloudu? Bez starostí a se slevou.

 1. Podrobnosti

POHODA SQL a E1 - popis programu a modulů

Objednat POHODA SQL/E1

Sleva na hosting + aktualizace zdarma + školení zdarma!

Pokud si Pohodu koupíte v období září-prosinec, dostanete aktualizaci pro následující rok zdarma! Součástí Pohody je agenda EET.

Podle koupené licence si můžete vybrat z dárků zdarma, např.: školení zdarma, slevu na hosting, USB flash disk a jiné.

Adresář

 • napojení na ARES, VIES a insolvenční rejstřík
 • nastavení předkontací a cenových hladin pro jednotlivé zákazníky
 • správa souvisejících dokumentů, smluv, ceníků atd.
 • hromadná korespondence, zasílání emailů
 • evidence poznámek a úkolů
 • napojení na datové schránky

Daňová evidence, podvojné účetnictví, DPH

 • peněžní deník, účetní deník, předkontace
 • účtování prostřednictvím předkontací i přímé účtování na souvztažné účty
 • řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání DPH
 • souhrnné a následné souhrnné hlášení
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
 • sestavení podkladů pro daň z příjmů
 • saldo
 • pokladna, banka, homebanking

Fakturace, elektronická fakturace, objednávky

 • provázanost s adresářem, se sklady, s objednávkami, s účetnictvím
 • zálohové a proforma faktury, daňové doklady
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • šablony a kopie faktur
 • opravné daňové doklady
 • zápočty závazků a pohledávek
 • členění na střediska, činnosti a zakázky (po dokladech i po položkách)
 • hromadná fakturace podle vzorové faktury
 • vkládání skladových položek do faktur přes čtečku čárových kódů
 • rezervace skladových položek vkládaných na základě přijatých objednávek
 • upomínky
 • příkazy k úhradě

Elektronická fakturace, ISDOC a PDF

POHODA podporuje:

 • formát elektronické fakturace ISDOC - export i import dat,
 • export do formátu PDF s možností odeslání z POHODY emailem,
 • vlastní systém pro přenos obchodních dokladů STORMWARE eForm.

Sklady

 • neomezený počet skladů
 • evidence zboží, materiálu, služeb, souprav, kompletů a výrobků
 • záruky, šarže a výrobní čísla,
 • čárové kódy
 • slevy, cenové hladiny, individuální ceníky
 • účtování zásob způsobem A nebo B,
 • inventury
 • reklamace a opravy (zároční a pozáruční)
 • maloobchodní prodej pomocí Kasa Online nebo Offline
 • automatické objednávání zásob
 • Intrastat
 • náhledy zboží
 • evidence zásob v pořizovacích cenách

Pohoda E1 navíc podporuje nadstandardní sklady

 • více měrných jednotek u jedné skladové položky
 • u každé skladové položky souhrnné údaje o všech nákupech a prodejích,
 • více dodavatelů u každé skladové položky skladové položce,
 • přidružení neomezeného počtu svázaných zásob –
 • sledování evidenčních čísel jednotlivých komponent výrobků,
 • editaci komponent výrobků přímo ve výrobních listech
 • nákupní ceny v cizí měně
 • až dva cizojazyčné názvy zboží
 • odvozování slev u prodejních cen od vedlejších cen a vytváření několika samostatných stromů cenových hladin,
 • automatické spouštění XML komunikace pro přenos dat mezi e-shopem a programem POHODA
 • automatické objednávání jednotlivých i složených zásob
 • synchronizace údajů mezi jednotlivými sklady,
 • inventury pro více skladů

Mzdy a personalistika

 • neomezený počet zaměstnanců
 • údaje o pracovním poměru a sjednané mzdě,
 • slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného,
 • pravidelné srážky (dobrovolné i soudem nařízené),
 • nepřítomnostti
 • různé druhy výkonu práce: pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, společník, jednatel/komanditista, člen družstva, smluvní zaměstnanec, domácký zaměstnanec, dobrovolný pracovník pečovatelské služby, pěstoun,
 • základní mzdy/odměny, příplatky, prémie a osobní ohodnocení,
 • náhrady mzdy: nemoc a nařízená karanténa (včetně automatického výpočtu redukovaného průměrného hodinového výdělku pro výpočet nemocenských dávek), ošetřovné, mateřská dovolená, dovolená, svátky, placené volno atd.,
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. daně vybírané srážkou,
 • elektronické podávání oznámení a přehledů pro ČSSZ, ELDP a NEMPRI, a elektronické podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně na finanční úřad.
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny,
 • příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na životní pojištění i úrazové pojištění placené zaměstnavatelem,
 • zaměstnávání cizinců atd.

Pohoda nepodporuje:

 • možnost položkového zpracování mezd
 • více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • nepravidelný rozvrh pracovní doby

Nevíte zda je pro Vaše mzdy vhodná PAMICA nebo POHODA? Přečtěte si srovnání POHODY a PAMICY.

Majetek

 • dlouhodobý hmotný majetek včetně souborů movitých věcí a hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • dlouhodobý drobný majetek,
 • leasingový majetek – finanční i operativní leasing.
 • daňové a účetní odpisy
 • technické zhodnocení,
 • zvýšení či snížení ceny
 • přerušení odpisování,
 • evidence majetku pomocí čárových kódů,

Tisky a exporty

Součástí Pohody je zdarma i editor tiskových sestav REPORT Designer.

Tiskové výstupy lze přímo exportovat do formátu Excel, HTML a PDF.

Homebanking

Homebanking je sada funkcí umožňujících vytvářet a zpracovávat soubory, používané k přenosu dat mezi bankou a jejím klientem.

Podporované banky

Pohoda nyní podporuje formáty dat:

 • Citibank,
 • Česká spořitelna,
 • ČSOB,
 • FIO banka,
 • Fortis bank,
 • GE Money Bank,
 • HSBC bank,
 • Komerční banka,
 • LBBW bank,
 • mBank,
 • Poštovní banka,
 • UniCredit Bank,
 • Volksbank
 • obecné formáty ABO, Gemini, MultiCash, EPS/PCL a OfficeLine.
 • načítání plateb PayU, avíz České spořitelny a výpisů České pošty.
 • načítání kurzů cizích měn ze stránek ČNB a načítání denního kurzového lístku KB

Kniha jízd

 • kniha jízd pro firemní i soukromá vozidla
 • náhrady za použití soukromého vozidla, stravné a kapesné podle sazeb platných pro daný rok
 • tuzemské a zahraniční cestovní příkazy
 • kapesné a zálohy poskytnuté zaměstnanci v různých měnách

Přístupová práva

Všechny řady Pohody umí přístupová práva uživatelů:

 • po agendách,
 • do konkrétních skladů,
 • k jednotlivým pokladnám,
 • ke speciálním operacím jako například hromadné operace, export databáze do Accessu či změna účetního období,
 • na zobrazení záložky s historickými verzemi dokladu v případě jeho změny atd.
 • přímá definice práv jednotlivým uživatelům

Pohoda SQL umožňuje navíc definici uživatelských práv na číselné řady, střediska, bankovní účty a exporty agend.

Pohoda E1 navíc umí přístupová práva:

 • např. podle poboček, oddělení apod.,
 • ke konkrétním tiskovým sestavám,
 • pro zobrazení skladových pohybů a účetních záznamů v deníku podle středisek,
 • definice práv pomocí rolí odpovídající typům uživatelů (fakturantka, skladník, účetní atd.) nebo jednotkám (oddělení, pobočky, úseky atd.)

Sledování historie změn záznamů včetně jejich autorů

Všechny řady programu POHODA mohou zaznamenávat historii:

 • v agendách banky a pokladny, interních dokladů,
 • v agendách s nabídkami a poptávkami, přijatými a vydanými objednávkami a (zálohovými) fakturami, ostatními pohledávkami a závazky,
 • v agendách příjemek, výdejek, převodek, prodejek a zakázek a v agendách pro výrobu, reklamace a servis,
 • v agendě Kasa Online a Offline.

POHODA E1 umožňuje navíc sledovat historii:

 • v agendách majetku, drobného a leasingového majetku,
 • v knize jízd a agendách vozidlech, tuzemských a zahraničních cestovních příkazů,
 • v adresáři, zásobách, příkazech k úhradě a
 • v personalistice.

Zamykání dokladů

Pohoda umí zakmnout jak samotný záznam, tak jeho zaúčtování. Zamknout můžete k vybranému datu i celé účetnictví.

POHODA E1 umí navíc tzv. dvoustupňové zamykání. První stupeň uzamkne doklady či celé účetnictví pro běžné uživatele, zatímco uživatel s vyšším oprávněním, např. účetní, s nimi může dále pracovat. Běžný uživatel tak například do uzamčeného období už nezadá žádné nové doklady a nenaruší tak přípravu uzávěrky. Zámek druhého stupně pak platí i pro uživatele s vyšším oprávněním.

Internetové obchody

 • přímá komunikace s internetovými obchody třetích stran: FastCentrik, Vltava 2000 a Zoner inShop,
 • pomocí XML komunikace umožňuje propojení s jakýmkoliv jiným e-shopem

Vlastní parametry a agendy - pouze v Pohodě E1

POHODA E1 umožňuje rozšíření většiny agend o vlastní datová pole (vlastní parametry) podle Vašich potřeb, úpravu formulářů agend pro zadávání těchto nových údajů, rozšíření tiskových sestav o nově přidaná pole a vytváření vlastních uživatelských agend.

Vlastní parametry lze využívat:

 • v adresáři, v agendách událostí a smluv, v bance a pokladně,
 • v číselných řadách, účetních deníku a účtové osnově,
 • v agendách vydaných a přijatých objednávek, vydaných a přijatých faktur, ostatních pohledávek a závazků, interních dokladů a nabídek,
 • v členění skladů, zásobách, v agendách prodejek, převodů, příjemek, výdejek, v agendě pro výrobu, v agendách pro evidenční čísla, reklamace a opravy,
 • v agendách činností a středisek,
 • v agendách majetku, drobného majetku a leasingového majetku,
 • v knize jízd a agendách řidičů a vozidel,
 • v personalistice.

Vlastní parametry umožňují vytvořit kompletně vlastní uživatelskou agendu a provázat ji s dalšími agendami. Ve vlastní agendě můžete používat položky, pracovat s šablonami atd. Vlastní agendy se vytváření pomocí Visual Basic Script.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Nahoru Tisk Mapa stránek Naši partneři

Přečtěte si informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Váš dotaz